Tải Game

Hệ Thống Linh Mạch

Đăng ngày 11/06/2018

Mỗi khi các Anh Hùng vượt 1 cảnh trong phó bảng sẽ nhận được 1 Linh Châu, khi kích hoạt tất cả huyệt ở 1 đạo Mạch sẽ biến đổi sao và tăng tư chất cho nhân vật chính

Đồng thời trong quá trình kích hoạt sẽ tăng thêm điểm thuốc tính vĩnh viễn cho nhân vật chính

 

 

Chúc Các Anh Hùng Chơi Game Vui Vẻ !

Tin khác